کارکرد جمله های مرکب در بوستان سعدی
کارکرد جمله های مرکب در بوستان سعدی

اکبر صیادکوه؛ حسن دست موزه

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 83-102

https://doi.org/10.22108/liar.2017.21772

چکیده
  افصح‌المتکلمین، سعدی شیرازی، از بزرگ‌ترین ارکان ادب پارسی است. بخشی از صیت و شهرت سعدی در گرو سعدی­نامه یا همان بوستان است که از مثنوی­های اخلاقی برجسته و باارزش حوزۀ زبان و ادب پارسی است. این کتاب ...  بیشتر