بررسی نقش قافیه در تحولات آوایی زبان فارسی
بررسی نقش قافیه در تحولات آوایی زبان فارسی

علی محمدی؛ طاهره قاسمی دورآبادی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 15-32

https://doi.org/10.22108/liar.2016.20565

چکیده
  هدف این مقاله بررسی نقش انواع قافیه‌ در سیر دگرگونی‌های آوایی و تلفظ واژگان در زبان فارسی است. بدین منظور، به اشعار شاعران فارسی از قرن چهارم تا قرن هشتم و به‌بیانی دورۀ رشد و تکوین زبان فارسی پرداخته ...  بیشتر