مبانی تکرار در اشعار قیصر امین‌پور
مبانی تکرار در اشعار قیصر امین‌پور

احمد غنی پور ملکشاه؛ مرتضی محسنی؛ علی اصغر خوشه چرخ

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 29-42

https://doi.org/10.22108/liar.2016.20586

چکیده
  اصل تکرار[1] یا وقوع مجدّد[2] در آفرینش اثر هنری و به‌ویژه در شعر، عنصری اساسی است. در دوره ­های مختلف ادبی از تکرار به عنوان عاملی برای ابتذال زبان شعری پرهیز شده و به عنوان شگردی برای هنجارگریزی متنی ...  بیشتر