تحلیل بازتاب مراسم آیینی نوروز عام و خاص در هفت‌گنبد نظامی
تحلیل بازتاب مراسم آیینی نوروز عام و خاص در هفت‌گنبد نظامی

فزونه دوانی؛ محمد فشارکی؛ محبوبه خراسانی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 51-68

https://doi.org/10.22108/liar.2016.21099

چکیده
  این مقاله بر تحلیل علمی-تاریخی آیین نوروز در ‌هفت‌پیکر نظامی متمرکز است. مردمان فلات ایران از دیرباز هرساله با بیداری طبیعت در فصل بهـار، به پیشواز رویش گل‌ها و سرسبزی درختان کهن‌سال می‌رفتند و با ...  بیشتر