نقد و تحلیل طنز دورۀ مشروطه در روزنامة ناقور اصفهان
نقد و تحلیل طنز دورۀ مشروطه در روزنامة ناقور اصفهان

زهرا رحمانی؛ محبوبه خراسانی؛ مرتضی رشیدی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 17-34

https://doi.org/10.22108/liar.2020.121563.1800

چکیده
  طنز ازلحاظ محتوا‌ یکی از انواع ادبی ‌است که طنزپرداز در آن، دلایل و نمادهای عقب‌ماندگی، عیب‌ها و آسیب‌های ناراحت‌کنندة اجتماع را به‌منظور بهبود با طعم خنده و روش پررنگ و مبالغه‌آمیز و همچنین با ...  بیشتر
طبیعت در قصه‌های عامیانۀ ایرانی از دیدگاه نقد بوم‌گرا
طبیعت در قصه‌های عامیانۀ ایرانی از دیدگاه نقد بوم‌گرا

محبوبه خراسانی؛ فریده داودی مقدم

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 69-84

https://doi.org/10.22108/liar.2018.112851.1457

چکیده
  نقد بوم‌گرا از رویکردهای نسبتاً جدید در نقد ادبی است که دو پرسش بزرگ را مطرح می‌کند: یکی اینکه محیط زیست و طبیعت در شکل‌گیری هر اثر ادبی چه نقش یا نقش‌هایی برعهده دارند و دوم اینکه هر اثر ادبی چه دیدگاه ...  بیشتر
تحلیل بازتاب مراسم آیینی نوروز عام و خاص در هفت‌گنبد نظامی
تحلیل بازتاب مراسم آیینی نوروز عام و خاص در هفت‌گنبد نظامی

فزونه دوانی؛ محمد فشارکی؛ محبوبه خراسانی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 51-68

https://doi.org/10.22108/liar.2016.21099

چکیده
  این مقاله بر تحلیل علمی-تاریخی آیین نوروز در ‌هفت‌پیکر نظامی متمرکز است. مردمان فلات ایران از دیرباز هرساله با بیداری طبیعت در فصل بهـار، به پیشواز رویش گل‌ها و سرسبزی درختان کهن‌سال می‌رفتند و با ...  بیشتر