زنانگی زمین و تحلیل ابعاد کهن‌الگویی آن در قرآن کریم
زنانگی زمین و تحلیل ابعاد کهن‌الگویی آن در قرآن کریم

زهرا محققیان

دوره 12، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 175-194

https://doi.org/10.22108/liar.2020.121310.1788

چکیده
  زمین، یکی از کلیدی ترین اجرام طبیعی در قرآن کریم است که نقش های مختلفی را نیز به خود گرفته است. مروری بر تاریخ مذهبی این عنصر کیهانی در میان اقوام مختلف جهان، نشان از اهمیت جنسی آن در باورهای کهن مردمان ...  بیشتر