بررسی ظرفیت‎های مناسب ساخت پویانمایی (انیمیشن) اقتباسی از حکایت سرپاتک هندی الهی‏نامه عطار
بررسی ظرفیت‎های مناسب ساخت پویانمایی (انیمیشن) اقتباسی از حکایت سرپاتک هندی الهی‏نامه عطار

طیبه پرتوی راد؛ علیرضا پورشبانان

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 151-168

https://doi.org/10.22108/liar.2020.125773.1939

چکیده
  پویانمایی (انیمیشن) یکی از پرمخاطب‏ ترین ژانرهای هنر سینما در سطوح مختلف سنی، فکری و فرهنگی است که هنرمندان بزرگ و آثار درخشانی را در عرصة تاریخ این هنر معرفی کرده و هرروز نیز بر روند گسترش و تنوع ارائة ...  بیشتر