تحلیل جایگاه تصویر رمانتیک در شعرهای دفاع مقدس سیدحسن حسینی
تحلیل جایگاه تصویر رمانتیک در شعرهای دفاع مقدس سیدحسن حسینی

سیده زهرا موسوی؛ فاطمه فرزانه

دوره 10، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22108/liar.2018.105078.1185

چکیده
  روح مکتب رمانتیسم با انقلاب‌ها و دگرگونی‌های اجتماعی گره خورده است. نخستین بارقه‌های رمانتیسم به شیوة اروپایی در ادبیات فارسی، در گیرودار انقلاب مشروطه نمایان شده و انقلاب اسلامی و همچنین دفاع مقدس، ...  بیشتر