بررسی سرعتِ روایت در حکایت‌های گلستان سعدی بر اساس نظریّۀ ژنت
بررسی سرعتِ روایت در حکایت‌های گلستان سعدی بر اساس نظریّۀ ژنت

امید وحدانی فر؛ محمّدرضا صرفی؛ محمّد صادق بصیری

دوره 8، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 33-50

https://doi.org/10.22108/liar.2016.21094

چکیده
  حکایت­های گلستان سعدی، از جملۀ موفّق­ترین حکایات ادبیّات کهن فارسی هستند. در این پژوهش که با هدف نمایاندن یکی از ارزش­‌های گلستان سعدی صورت پذیرفته، مسئلۀ «سرعتِ روایت» به عنوان عاملی مؤثّر ...  بیشتر