بازخوانی مؤلّفه موسیقایی وزن «شعر» و عوامل مؤثر بر آن
بازخوانی مؤلّفه موسیقایی وزن «شعر» و عوامل مؤثر بر آن

معصومه معدن کن؛ اسدالله واحد؛ حسن عبدالله زاده

دوره 9، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 39-52

https://doi.org/10.22108/liar.2017.21403

چکیده
  وزن به عنوان یکی از مؤلّفه‌های مهم موسیقایی اهمّیّت ویژه‌ای در شعر فارسی دارد. با وجود اقبال خاصّ محقّقان به مبحث موسیقی شعر در دهه‌های اخیر، مطالب ناگفتة فراوانی در خصوص وزن و سایر مؤلّفه‌های موسیقایی ...  بیشتر