استعاره مفهومی: نقطه تلاقی تفکر و بلاغت در قصاید ناصرخسرو
استعاره مفهومی: نقطه تلاقی تفکر و بلاغت در قصاید ناصرخسرو

فهیمه خراسانی؛ غلامحسین غلامحسین زاده

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 71-84

https://doi.org/10.22108/liar.2018.93889.0

چکیده
  استعاره مفهومی یا شناختی بر پیوند میان زبان و تفکر تأکید دارد و استعاره را بیش از آنکه مربوط به زبان بداند، به اندیشه مرتبط می­داند. استعاره پیش از آنکه در قالب یک عبارت زبانی بیان شود، بر مبنای یک تفکر ...  بیشتر