رمزگان تولید معنا در قصة «سندباد بحری» برپایة تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف
رمزگان تولید معنا در قصة «سندباد بحری» برپایة تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف

زینب کرمی پور؛ الیاس نورایی؛ خلیل بیگ‌زاده

دوره 14، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 39-58

https://doi.org/10.22108/liar.2023.135409.2193

چکیده
  برپایۀ رویکرد فرکلاف، متن‌های روایی می‌توانند در بازآفرینی ساختارهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و تولید معنا سهم مهمی داشته باشند. قصه‌های هزار و یک شب نیز بافتی مبتنی بر تولید معنا در ساختار متن و فرامتن ...  بیشتر
کارکرد ممیز خاص در صفت شمارشی مرکب؛ ویژگی ممتاز سبک بیدل
کارکرد ممیز خاص در صفت شمارشی مرکب؛ ویژگی ممتاز سبک بیدل

الیاس نورایی؛ زهرا منصوری

دوره 7، شماره 2 ، بهمن 1394، ، صفحه 157-168

چکیده
  بیدل دهلوی بزرگترین شاعر فارسی‌گوی هند است که دشواری و دیریابی را از مشخّصات اصلی سبک او به حساب آورده‌اند. از جمله بحث‌های تخصصی پیرامون سبک بیدل و دشواری‌های کلام او، پاره‌ای توجّهات نحوی اوست که ...  بیشتر