کارکرد‌های شناختی استعاره‌ در سیرالعبادالی‌المعاد سنایی
کارکرد‌های شناختی استعاره‌ در سیرالعبادالی‌المعاد سنایی

مریم کریمی؛ غلامرضا سالمیان؛ فاطمه کلاهچیان

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 113-128

https://doi.org/10.22108/liar.2019.115276.1559

چکیده
  در رویکرد زبان‌شناسی شناختی، استعاره ابزاری فرازبانی‌ است که بر پیوند زبان و اندیشه تأکید دارد و جزء لاینفک زبان محسوب می‌شود. اهمیّت استعارۀ مفهومی که تجربۀ امور انتزاعی و توصیف‌ناپذیر در قالب امور ...  بیشتر
هنجارگریزی آوایی در مثنوی های سنایی
هنجارگریزی آوایی در مثنوی های سنایی

غلامرضا سالمیان؛ سمیرا صمیمی‌فر

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 13-26

https://doi.org/10.22108/liar.2017.93935

چکیده
  پژوهش حاضر بر آن است که  خصیصه‌های زیبایی‌شناختی را در مثنوی‌های سنایی از حیث فنون آوایی بررسی کند؛ بدین منظور، از نظریات نوین زبان‌شناسی و ادبی مناسب با اثر بهره جسته‌ است. نظریة هنجارگریزی یکی ...  بیشتر