بررسی انتقادی تطبیقی صنعت سجع در بلاغت فارسی و عربی
بررسی انتقادی تطبیقی صنعت سجع در بلاغت فارسی و عربی

سکینه قربانی؛ سید جواد مرتضایی

دوره 10، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 43-66

https://doi.org/10.22108/liar.2019.93948.0

چکیده
  سجع به‌عنوان یک آرایۀ بدیعی مبتنی بر آرایش لفظی و ظاهری، در اکثر آثار بلاغی عربی و فارسی مطرح شده است. هدف این مقاله این است که با نگاهی انتقادی و تطبیقی، تطور و تحول این صنعت را از دوران نخستین بلاغت­نویسی ...  بیشتر