براعت استهلال های تغزّل گونه در شاهنامه
براعت استهلال های تغزّل گونه در شاهنامه

محمود عباسی؛ یعقوب فولادی

دوره 9، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 173-186

https://doi.org/10.22108/liar.2017.21407

چکیده
  وقتی به ساختار نامة نامورِ قوم ایرانی، شاهنامة فردوسی، ژرف می­نگریم؛ علاوه بر محتوی و بُن­مایه­های سخت و سُتوارش، قالب داستان­ها و روند روایت آن­ها هم به جای خود بسیار هوشمندانه و عالمانه هستند. ...  بیشتر