پردازش شخصیت‌ و درون‌مایة اخلاقی در دو اثر مرزبان‌نامة سعدالدین وراوینی و فابل‌های ژان دو لافونتن
پردازش شخصیت‌ و درون‌مایة اخلاقی در دو اثر مرزبان‌نامة سعدالدین وراوینی و فابل‌های ژان دو لافونتن

صفورا ترک لادانی؛ مائده رحیمی‌رکنی

دوره 9، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 133-142

https://doi.org/10.22108/liar.2017.21408

چکیده
  ادبیات دو کشور ایران و فرانسه در زمینة ادبیات تعلیمی دارای وجوه مشترکی هستند که با تفکر بر روی آثار اخلاقی نویسندگانی چون سعدالدین وراوینی و ژان دو لافونتن می‌توان به پاره‌ای از این شباهت‌ها دست‌یافت. ...  بیشتر