«ترکیب» و «اشتقاق» در دستور زبان فارسی و عربی
«ترکیب» و «اشتقاق» در دستور زبان فارسی و عربی

وجیهه زمانی بابگهری؛ محمدصادق بصیری

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 69-86

https://doi.org/10.22108/liar.2018.93960.0

چکیده
  برای واژه­سازی، راه­های متعدّدی وجود دارد، امّا ادیبان و زبان­شناسان، «ترکیب» و «اشتقاق» را از اصلی­ترین فرایندهای ساخت واژه برشمرده­اند. از این رو، زبان فارسی به دلیل اینکه از خانوادۀ ...  بیشتر