جستاری در گونه‌ها و کارکردهای استعارۀ هستی‌شناختی در دفتر اول مثنوی
جستاری در گونه‌ها و کارکردهای استعارۀ هستی‌شناختی در دفتر اول مثنوی

هومان شاکری؛ عبدالعلی اویسی کهخا؛ عباسعلی آهنگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22108/liar.2023.136434.2230

چکیده
  مثنوی معنوی اثری عرفانی و زاییدۀ تحول روحی مولاناست؛ این کتاب حاوی مفاهیم انتزاعی و مجرّد است که مولانا با ابزار زبان به گونه‌ای این مفاهیم را بیان کرده تا برای مخاطب قابل فهم باشد؛ زبانی که در آن مفاهیم ...  بیشتر
تحلیل و نقد سه قصة عامیانة بوشهری بر پایة نظریات ریخت شناسی و بازاندیشی نشانه های الگویی آنها
تحلیل و نقد سه قصة عامیانة بوشهری بر پایة نظریات ریخت شناسی و بازاندیشی نشانه های الگویی آنها

هومان شاکری؛ بهاءالدین اسکندری

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 87-100

https://doi.org/10.22108/liar.2018.101885.1053

چکیده
  در بررسی‌های ساختاری، بین قصه­های عامیانة سرتاسر جهان وجوه اشتراک زیادی وجود دارد. در پژوهش حاضر،  چند داستان عامیانة بوشهر، از منظرریخت­شناختی نقد و بررسی شده­اند. نخست مقولة ریخت­شناسی تعریف ...  بیشتر