بررسی ساختاری رمانس فارسی
بررسی ساختاری رمانس فارسی

سمیه الفت فصیح؛ علی اکبر احمدی دارانی؛ تیمور مالمیر

دوره 10، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 77-88

https://doi.org/10.22108/liar.2018.106557.1238

چکیده
  در میان متون ادب فارسی، ده منظومه به نام‌های ویس و رامین، اثر فخرالدین اسعد گرگانی، خسرو و شیرین، هفت‌پیکر، شرف‌نامه و اقبال‌نامة نظامی گنجه‌ای، گل و نوروز و همای و همایون خواجوی کرمانی، جمشید و خورشید ...  بیشتر
تحلیل ساختار روایی رمان بعد از پایان نوشتة فریبا وفی
تحلیل ساختار روایی رمان بعد از پایان نوشتة فریبا وفی

تیمور مالمیر؛ چنور زاهدی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 53-66

https://doi.org/10.22108/liar.2017.21768

چکیده
  این مقاله به واکاوی ساختار روایی و شیوۀ خاص روایتگری در رمان بعد از پایان فریبا وفی پرداخته است. وی از داستان‌نویسان پرکار عصر ماست که از اولین رمان وی پرندة من تا کنون دغدغۀ او کاستن از گرفتاری‌‌های ...  بیشتر