شیوه‌ها و شگردهای تأکید در شاهنامه؛ با تمرکز بر مطالعة داستان کاموس کشانی
شیوه‌ها و شگردهای تأکید در شاهنامه؛ با تمرکز بر مطالعة داستان کاموس کشانی

الهام فرمهینی فراهانی؛ حسن حیدری؛ علی صباغی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22108/liar.2020.122706.1845

چکیده
  در یک متن ادبی برخی از جمله ها اهمیت بیشتری دارند و سخنوران برخی از مفاهیم را با شدت و حدّت بیشتری بیان می کنند یا آنها را به نحوی برجسته می ­سازند. تأکید این امکان را میسّر می ­سازد. این پژوهش به بررسی ...  بیشتر
تلمیح، از سرقت ادبی تا صنعت ادبی: بررسی تلمیح در منابع بلاغی
تلمیح، از سرقت ادبی تا صنعت ادبی: بررسی تلمیح در منابع بلاغی

علی صباغی؛ حسن حیدری

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22108/liar.2017.94032

چکیده
  تلمیح یکی از شگردهای بلاغی پرکاربرد در ادب فارسی، به‌ویژه شعر فارسی، است. این جستار قصد دارد این آرایه را در منابع بلاغی فارسی به روشی مقایسه‌ای نقد و بررسی کند. پرسش­های پژوهش پیش رو عبارت است از: 1ـ ...  بیشتر