شعر بی‌نام، شعر بی‌تاریخ (عنوان ‌و عنوان‌شناسی سروده‌های منوچهر آتشی)
شعر بی‌نام، شعر بی‌تاریخ (عنوان ‌و عنوان‌شناسی سروده‌های منوچهر آتشی)

حافظ حاتمی؛ زهرا صالحی ساداتی؛ مروارید جواد پور نوبندگانی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 31-48

https://doi.org/10.22108/liar.2021.126741.1962

چکیده
  عنوان شعر در نقد و بررسی شعر معاصر، درآمدی برای ورود و حضور در جهان شعر و احساس و اندیشة شاعرانه است. این عنصر ارزشمند، یکی از برجسته‌ترین وجوه تفاوت و تمایز شعر نو با شعر سنتی به ‌شمار می‌آید. در شعر ...  بیشتر
بازخوانی سروده‌ای از طاهره صفّارزاده با رویکردی به سبک‌شناسی نقشگرا
بازخوانی سروده‌ای از طاهره صفّارزاده با رویکردی به سبک‌شناسی نقشگرا

حافظ حاتمی؛ الهام جزایری

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 101-112

https://doi.org/10.22108/liar.2019.114267.1512

چکیده
  بازخوانی، ریخت‌شناسی و تحلیل آثار ادبی از منظر زبان‌شناسی نظام‌مند نقشگرا و سبک‌شناسی نقشگرای مایکل هالیدی، یکی از رویکردهای برجسته و کارآمد در فهم و تبیین متون است. در این نگاه و خوانش، بیشتر به کارکرد ...  بیشتر