ملاحظات ویرایش متون کهن با توجه به «هنرسازه»ای بدیعی
ملاحظات ویرایش متون کهن با توجه به «هنرسازه»ای بدیعی

علی جلالی؛ منوچهر فروزنده فرد

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 97-114

https://doi.org/10.22108/liar.2018.94070.0

چکیده
  دربارۀ رسم‌الخط قدیم نسخه‌های خطی در بیشتر کتب تصحیحی و کتبی که دربارۀ نسخه‌شناسی و تصحیح متون نوشته شده‌است بحث­هایی به چشم می‌خورد؛ اما دربارۀ استفادۀ هنری شعرا از ویژگی‌های رسم‌الخط کهن کمتر ...  بیشتر