بررسی کارکردهای هنری قافیه در شعر دفاع مقدس (مجموعه های همصدا با حلق اسماعیل، ریشه در ابر و تولد در میدان)
بررسی کارکردهای هنری قافیه در شعر دفاع مقدس (مجموعه های همصدا با حلق اسماعیل، ریشه در ابر و تولد در میدان)

یوسف کرمی چمه؛ سیدمرتضی هاشمی باباحیدری؛ غلامحسین شریفی ولدانی

دوره 9، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 65-78

https://doi.org/10.22108/liar.2018.94092.0

چکیده
  یکی از ارکان مهم شعر که از دیرباز توجه شعرشناسان را جلب کرده قافیه است؛ به گونه­ای که در برخی کتاب‌های عروض و قافیه، شعر با وجود قافیه از سایر قالب­های کلامی متمایز می­شود. قافیه قابلیت­های زیباشناسانۀ ...  بیشتر