انعکاس فرهنگ و ادب کلاسیک در شعر محمدرضا شفیعی کدکنی
انعکاس فرهنگ و ادب کلاسیک در شعر محمدرضا شفیعی کدکنی

یوسف عزیزیان؛ تقی پورنامداریان

دوره 6، شماره 1 ، مرداد 1393، ، صفحه 1-34

چکیده
  محمّدرضا شفیعی کدکنی (م. سرشک) از شاعران معاصر ماست که هم در حوزۀ نقد و تصحیح متون هم در حوزۀ شعر و شاعری و تحقیقات ادبی دستی توانا دارد. توغّل او در میراث شعری و فرهنگی و تنوّع مطالعات او سبب شده است که در ...  بیشتر
نگاهی دیگر به جناس
نگاهی دیگر به جناس

ناهید طهرانی ثابت؛ تقی پورنامداریان

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 21-28

چکیده
  جناس یکی از ابزارهای ایجاد موسیقی درکلام و از انواع قاعده افزایی است. جناس کارکردهای مختلفی دارد. اگر چه دو شرط «اتفاق لفظ» و «اختلاف معنی» در جناس پذیرفته شده است، با این همه گاه تفاوت‌هایی ...  بیشتر
تداعی و فنون بدیعی
تداعی و فنون بدیعی

تقی پورنامداریان؛ ناهید طهرانی ثابت

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1388، ، صفحه 1-13

چکیده
  فنون بدیعی از دیرباز مورد توجه علمای بلاغت قرار داشته و تقسیم بندیهای مختلفی از آن صورت گرفته است. ابن معتز، قدامة بن جعفر، ابن رشیق و ابن سنان خفاجی، از جمله کسانی هستند که در این زمینه تلاش نموده‌‌اند. ...  بیشتر