تحلیل دو واژه و ترکیب ساختگی در فرهنگ جهانگیری و برهان قاطع
تحلیل دو واژه و ترکیب ساختگی در فرهنگ جهانگیری و برهان قاطع

مجید منصوری

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 113-122

چکیده
  یکی از اشکالات عمده­ای که بر فرهنگ­نویسانِ شبه قاره هند وارد است، لغت­سازی و ترکیب­سازی­های ناروا است. پیدایش شماری از لغات و ترکیبات ساختگی در این فرهنگ­ها معلول بدخوانی و تصحیف­خوانیِ ...  بیشتر