بررسی و تحلیل تشبیهات و استعارات تاریخ جهانگشای جوینی
بررسی و تحلیل تشبیهات و استعارات تاریخ جهانگشای جوینی

فریدون طهماسبی؛ پگاه تلاوری

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1390، ، صفحه 55-72

چکیده
  تاریخ جهانگشای جوینی، برجسته‌ترین اثر تاریخی عهد مغول است. بسیاری از مورّخان قرن هفتم و حتی تاریخ نویسان امروزی در سراسر جهان در نوشتن آثارشان به این کتاب نظر خاصی داشته‌اند. جوینی با کلام نافذ خویش، ...  بیشتر