واضح بخارایی و تبیین نقش وی در احیای سنت تذکره‏نویسی ادبیِ فارسی در ماوراءالنهر
واضح بخارایی و تبیین نقش وی در احیای سنت تذکره‏نویسی ادبیِ فارسی در ماوراءالنهر

ابراهیم خدایار

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 129-148

https://doi.org/10.22108/liar.2020.122171.1826

چکیده
  تذکره ‏نویسی ادبی نخستین­ بار در زبان فارسی با  لباب‏ الالباب عوفی بخارایی در آغاز سدۀ هفتم هجری آغاز شد. پس از جدایی سیاسی ایران و ماوراءالنهر در سدۀ دهم، این سنت به حیات خود ادامه داد؛ اما در ...  بیشتر
تخلّص در شعر فارسی و عربی(بررسی تطبیقی نام‌های شعری در نزد شاعران فارسی‌زبان و عرب)
تخلّص در شعر فارسی و عربی(بررسی تطبیقی نام‌های شعری در نزد شاعران فارسی‌زبان و عرب)

ابراهیم خدایار؛ یحیی عبید صالح عبید

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 61-78

چکیده
  یکی از ویژگی­های اصلی شعر فارسی، تخلّص شعری است. این موضوع دست­کم تا پایان عصر مشروطه، دغدغۀ ذهنی بخش گسترده­ای از شاعران محیط­های فارسی­زبان در مشرق ‎زمین بوده و از طریق شعر فارسی در میان دیگر ...  بیشتر