تضاد و انواع آن در زبان فارسی
تضاد و انواع آن در زبان فارسی

محمّدرضا یوسفی؛ رقیه ابراهیمی شهر آباد

دوره 4، شماره 2 ، آبان 1391، ، صفحه 129-154

چکیده
  تضاد یکی از پیوندهای معنایی میان کلمات و یکی از مؤلّفه‌های مهم زبان است که در بعد واژگانی در حوزه مطالعات دستور زبان قرار می‌گیرد و در بعد معنایی از مقولات بلاغی به حساب می‌آید. اهل زبان به طور ناخودآگاه ...  بیشتر