بررسی عنوانِ داستان‌های جنگِ حوزة کودک و نوجوان (دهۀ شصت و هفتاد)
بررسی عنوانِ داستان‌های جنگِ حوزة کودک و نوجوان (دهۀ شصت و هفتاد)

سیده ساره صالحی ساداتی؛ سید محمد راستگوفر؛ محمّدرضا یوسفی؛ فاطمه سادات طاهری

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 51-68

https://doi.org/10.22108/liar.2019.114192.1509

چکیده
  به‌دلیل اهمیت «عنوان» در خوانش و درک متن و نقش آن در کشف و تحلیل مفاهیم متن، بررسی این موضوع در آثار ادبی کاری شایسته است؛ ازاین‌رو توجه به عنوان هر داستان نیز نقش مهمی در شناخت درونمایه، موضوع ...  بیشتر
نماد از دیدگاه ابهام
نماد از دیدگاه ابهام

محمّدرضا یوسفی؛ صدیقه رسولیان آرانی

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1392، ، صفحه 161-178

چکیده
  نماد از منظر علوم بلاغی کلمه، عبارت و یا جمله‌ای است که علاوه بر معنای ظاهری، طیف معنایی گسترده‌ای به خواننده القا کند. از آن جا که بیان اندیشه‌های غامض عرفانی و انعکاس غیر مستقیم اندیشه‌های سیاسی و ...  بیشتر
تضاد و انواع آن در زبان فارسی
تضاد و انواع آن در زبان فارسی

محمّدرضا یوسفی؛ رقیه ابراهیمی شهر آباد

دوره 4، شماره 2 ، آبان 1391، ، صفحه 129-154

چکیده
  تضاد یکی از پیوندهای معنایی میان کلمات و یکی از مؤلّفه‌های مهم زبان است که در بعد واژگانی در حوزه مطالعات دستور زبان قرار می‌گیرد و در بعد معنایی از مقولات بلاغی به حساب می‌آید. اهل زبان به طور ناخودآگاه ...  بیشتر