پژوهشی در شخصیت‌های داستان مدیر مدرسه اثر جلال آل احمد
پژوهشی در شخصیت‌های داستان مدیر مدرسه اثر جلال آل احمد

قدمعلی سرّامی؛ محمّد حسن مقیسه

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 1-18

چکیده
  مهم‌ترین محور این پژوهش، بررسی شخصیت قهرمان اوّل و قهرمانان اصلی داستان «مدیر مدرسه» از منظر اخلاقی، رفتاری و اعتقادی است که برای هر یک از این سه شاخص، نمونه­هایی از متن کتاب به عنوان شاهد بیان ...  بیشتر