مطالعات ترجمه و ادبیات تطبیقی: ایده ای نویافته در مقامات حمیدی
مطالعات ترجمه و ادبیات تطبیقی: ایده ای نویافته در مقامات حمیدی

نیکو پریمی؛ مرتضی زارع برمی؛ رضا قنبری عبدالملکی

دوره 13، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 167-186

https://doi.org/10.22108/liar.2022.131662.2092

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور یافتن نشانه‌ای از ایده‌های بومی فن ترجمه، «مقامات حمیدی» اثر قاضی حمیدالدین بلخی را مطالعه و بررسی کرده است. بدیهی است که تاریخ مطالعات ترجمه به سه دورۀ پیشازبانی (لفظ به لفظ)، ...  بیشتر
سبک شناسی مقامات همدانی و حریری براساس سبک شناسی آماری بوزیمان
سبک شناسی مقامات همدانی و حریری براساس سبک شناسی آماری بوزیمان

حامد صدقی؛ مرتضی زارع برمی

دوره 7، شماره 2 ، بهمن 1394، ، صفحه 1-14

چکیده
  در میان گونه­ های مختلف آثار ادبی، مقامات با توجه به ساختار ویژه­ای که دارد علاوه بر عناصر ادبی عاطفه، خیال، اسلوب و اندیشه، دارای عناصر داستانی از جمله پیرنگ، شخصیت، کشمکش، زاویة دید، صحنه و به­ویژه ...  بیشتر
نماد، نقاب و اسطوره در شعر پایداری قیصر امین‌پور
نماد، نقاب و اسطوره در شعر پایداری قیصر امین‌پور

کبری روشنفکر؛ حسینعلی قبادی؛ مرتضی زارع برمی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 35-52

چکیده
  شعر دفاع مقدس در ذات و اصالت خود، دارای کارکردهای نمادین و اسطوره­ای است. این کارکردها به لحاظ ماهیت، ماندگار و پایدار و از ویژگی­های «فرامکانی» و «فرازمانی» برخوردارند. نمادها و مفاهیم ...  بیشتر