بررسی و تحلیل نوعی حذف در زبان شاهنامه
بررسی و تحلیل نوعی حذف در زبان شاهنامه

علی محمّدی؛ انتصار پرستگاری

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 53-68

چکیده
  زبان شاهنامه، زبانی شگفت‌انگیز، خاص و در عین حال ساده و نزدیک و هم‌جوش با ذهن مخاطب توصیف شده است. راز و رمز این تقرّب، البته پیچیده است و بسادگی نمی‌توان از همه جوانب آن پرده برداشت. کار درست و شایسته‌، ...  بیشتر