روند تاریخی و بازنگری معنایی التفات بلاغی
روند تاریخی و بازنگری معنایی التفات بلاغی

عبداللّه رادمرد؛ هما رحمانی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 97-122

چکیده
  التفات یکی از شگرد­‌ها و آرایه‌های ادبی است که با در هم شکستن روال معمول کلام، نقش بسیار مؤثّری در بیداری و جذب مخاطب دارد. این صنعت در بیشتر کتاب‌های بلاغی عربی و فارسی با عنوان انتقال گوینده از خطاب ...  بیشتر