نماد از دیدگاه ابهام
نماد از دیدگاه ابهام

محمّدرضا یوسفی؛ صدیقه رسولیان آرانی

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1392، ، صفحه 161-178

چکیده
  نماد از منظر علوم بلاغی کلمه، عبارت و یا جمله‌ای است که علاوه بر معنای ظاهری، طیف معنایی گسترده‌ای به خواننده القا کند. از آن جا که بیان اندیشه‌های غامض عرفانی و انعکاس غیر مستقیم اندیشه‌های سیاسی و ...  بیشتر