نقـد و بـررسی تشبیـه در قصـاید سیف فرغـانی
نقـد و بـررسی تشبیـه در قصـاید سیف فرغـانی

محمّدامیر مشهدی؛ عبدالله واثق عباسی؛ فاطمه ثواب

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1392، ، صفحه 123-148

چکیده
  تشبیه به عنوان عنصر اصلی خیال، نقش بسزایی در خلق انواع تصاویر شاعرانه ایفا می‌کند. سیف فرغانی نیز شاعری تصویـر‌گراست که به مدد این عنصر، در عرصه‌ی تصویر‌آفرینی‌های بکر و خیال‌انگیز، گام بر‌می‌دارد. ...  بیشتر