فرضیّه تعلّق «نوفل» در لیلی‌ و مجنون به‌ گروه عیّاران و فتیان
فرضیّه تعلّق «نوفل» در لیلی‌ و مجنون به‌ گروه عیّاران و فتیان

میلاد جعفرپور؛ مهیار علوی مقدّم؛ ابراهیم استاجی؛ عباس محمدیان

دوره 6، شماره 1 ، مرداد 1393، ، صفحه 45-60

چکیده
    هدف از پژوهش حاضر شناخت و تحلیل شخصیت نوفل و طبقۀ اجتماعی او در لیلی‌ و مجنون و بررسی نقش این شخصیت‌گذاری در جریان رویدادها بوده است. این پژوهش به ­ روش کتابخانه­ای و در دو بخش انجام یافته ...  بیشتر