تحلیل نوعی تداخل زمانی در متون روایی قدیم
تحلیل نوعی تداخل زمانی در متون روایی قدیم

محمود براتی خوانساری؛ حسن زیاری؛ امیر ضیغمی

دوره 6، شماره 1 ، مرداد 1393، ، صفحه 35-44

چکیده
  زمان از ویژگی‌های انحصاری فعل است و در توالی جملات در یک متن مطابقت زمان افعال معمولاً رعایت شده و عدول از آن بدون دلیل، خلاف قاعده به شمار می‌رود و سوال برانگیز است؛ اما در متون روایی بنا به دلایلی گاهی ...  بیشتر