شیوه‌های روایت سینمایی در غزل امروز
شیوه‌های روایت سینمایی در غزل امروز

محسن محمدی فشارکی؛ پانته آ صفائی

دوره 6، شماره 1 ، مرداد 1393، ، صفحه 115-130

چکیده
  در این مقاله به بررسی ساختارشناسانه غزل امروز و تحقیق در شیوه­های روایت در غزل دهه­های اخیر پرداخته شده است. غزل که در همۀ دوره‌ها پرمخاطب‌ترین و جدی‌ترین صورت‌های شعر فارسی بوده، در دوران معاصر ...  بیشتر