نقش تمثیل در داستان‌های مثنوی معنوی
نقش تمثیل در داستان‌های مثنوی معنوی

ماه نظری

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1393، ، صفحه 133-146

چکیده
  تمثیل بخش اعظم منظومه‌های عرفانی ادبیات کهن را دربرمی‌گیرد که اکثر مآخذ آنها دین و اسطوره است. تمثیل، در داستان‌های مثنوی معنوی و حتی در غزلیّات مولانا، جایگاه والایی دارد. تمثیلی که در ادبیات مدّ نظر ...  بیشتر
ردیف در سبک عراقی
ردیف در سبک عراقی

ماه نظری

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1389، ، صفحه 119-136

چکیده
  ردیف حاصل تکرار است و از دیر باز تاکنون برای اهداف گوناگونی مورد توجه قرار گرفته‌است. هر چه شعر فارسی مسیر تکامل را طی می‌کند، از ردیف‌های ساده در می‌گذرد و از قصیده سرایی سبک خراسانی، گرایشی  به ...  بیشتر