توصیف و نقد دستوری مجموعه کتاب های آموزش فارسی به فارسی جامعه المصطفی العالمیه
توصیف و نقد دستوری مجموعه کتاب های آموزش فارسی به فارسی جامعه المصطفی العالمیه

نفیسه رئیسی؛ محسن محمدی فشارکی

دوره 7، شماره 2 ، بهمن 1394، ، صفحه 71-86

چکیده
  زبان فارسی به عنوان زبان دوم جهان اسلام با معارف این دین الهی رابطه تنگاتنگی دارد بنابراین یادگیری زبان فارسی در کنار آموزه­های اسلامی و شیعی برای طلاب غیر­فارسی زبان راه­گشاست. با توجه به این رابطه ...  بیشتر