دگردیسی چهره های نمادین در اشعار صفارزاده
دگردیسی چهره های نمادین در اشعار صفارزاده

فاطمه مدرسی؛ فرشته رستمی

دوره 7، شماره 2 ، بهمن 1394، ، صفحه 15-30

چکیده
  طاهره صفارزاده نویسنده، محقق، مترجم و یکی از شاعران برجسته ادبیات معاصر است که شعرش را بستری برای بیان عواطف، اندیشه و باورهای مذهبی قرار داده است. یکی از شگردهای این شاعر در بیان عواطف و اندیشه‌هایش، ...  بیشتر