معانی ثانویۀ امر در اشعار اقبال لاهوری
معانی ثانویۀ امر در اشعار اقبال لاهوری

محمدصادق بصیری؛ نجمه حسینی سروری؛ علی جهانشاهی افشار

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 99-122

https://doi.org/10.22108/liar.2022.134004.2154

چکیده
  علامه اقبال لاهوری، شاعر اندیشمند مسلمان، شاعری را همسنگ و هم‌پایۀ پیامبری می‌داند؛ او شاعر را پیشوا و راهنما و شعر را وسیله‌ای برای بیان حقیقت، هدایت انسان‌ها و ترغیب آنها به بیداری و حرکت به شمار ...  بیشتر
نوآوری‌های سبکی شعر در مکتب وقوع
نوآوری‌های سبکی شعر در مکتب وقوع

محمد صادق بصیری؛ نجمه حسینی سروری؛ نازنین رستمی زاده

دوره 13، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 141-166

https://doi.org/10.22108/liar.2022.130696.2068

چکیده
  زبان دو کاربرد ارجاعی و عاطفی دارد. اوج کاربرد عاطفی زبان در شعر، به‌ویژه قالب غزل است. عاطفه، تخیل، زبان، آهنگ و شکل عناصر تشکیل‌دهندۀ شعر هستند که موجب شاعرانگی اثر می‌شوند. در این مقاله عناصر بلاغی ...  بیشتر