روایت‌شناسی حکایت‌های کلیله و دمنه در سطح داستان با تکیه بر حکایت پادشاه و برهمنان
روایت‌شناسی حکایت‌های کلیله و دمنه در سطح داستان با تکیه بر حکایت پادشاه و برهمنان

معصومه نظری چروده؛ امیر اسماعیل آذر؛ فرهاد طهماسبی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22108/liar.2018.94214.0

چکیده
  در پژوهش حاضر داستان‌های کلیله و دمنه با تکیه بر حکایت «پادشاه و برهمنان» از دیدگاه روایت‌شناسان ساختارگرا بررسی شده است. در پیکره اصلی، ابتدا سطوح سه‌گانه یک متن روایی- داستان، گفتمان، و روایتگری ...  بیشتر