التزامی نو در شعر میرزا کاظم طبیب یزدی
التزامی نو در شعر میرزا کاظم طبیب یزدی

نازنین غفاری؛ محمّدصادق بصیری؛ محمود مدبری

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 33-46

https://doi.org/10.22108/liar.2018.94220.0

چکیده
  میرزا کاظم طبیب یزدی شاعر و طبیب برجسته امّا گمنام عصر قاجار از خاندان حکیمان کرمان و منسوب به شجرۀ ناظم‌الأطباء کرمانی است. دیوان شعر ایشان در قالب نسخـۀ خطّی منحصربه‌فردی در میان فرزندان و نوادگان ...  بیشتر