طبقه‌بندی اوزان شعر فارسی
طبقه‌بندی اوزان شعر فارسی

مهدی سلمانی؛ ناصر حدادی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 119-134

https://doi.org/10.22108/liar.2018.94222.0

چکیده
  وزن شعر فارسی از نوع وزن‌های کمّی-­ هجایی است که تنها با تکیه بر این خاصیت، بیش از 400 وزن 1 مطبوع خلق کرده است. دسته‌بندی «اوزان شعر فارسی» از مقوله‌هایی است که هنوز به‌صورت کامل از قوانین دست‌وپاگیر ...  بیشتر