مدح در بدیع
مدح در بدیع

محمّدامیر مشهدی؛ حسین اتحادی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 73-90

https://doi.org/10.22108/liar.2021.129456.2034

چکیده
  یکی ‌از مضامین عمده در تاریخ ادب فارسی، مدح بوده است که شاعران به شیوه‌های مختلف آن را بیان ‌کرده‌اند. علمای بلاغت هریک از این شیوه‌ها را یک صنعت به شمار آورده و ‌ویژگی‌ها و شرایط خاصی برای آن‌ها در ...  بیشتر
بررسی و تحلیل تشبیه در دیوان بدر چاچی
بررسی و تحلیل تشبیه در دیوان بدر چاچی

عبدالله واثق عباسی؛ حسین اتحادی

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22108/liar.2019.113550.1482

چکیده
  بدرالدین چاچی­ یکی از شاعران مشهور قرن هشتم هجری است که از محبوبیّت زیادی در هند برخوردار ­است. ویژگی ­اصلی شعر بدر، کاربرد زیاد صور خیال به ­ویژه تشبیه و استعاره است. در این تحقیق براساس روش توصیفی-­تحلیلی، ...  بیشتر