زیبایی شناسی شعر شعرای رفسنجان پس از انقلاب اسلامی
زیبایی شناسی شعر شعرای رفسنجان پس از انقلاب اسلامی

سعید حاتمی؛ حمید جعفری قریه علی؛ علی حیدری زاده

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 21-38

https://doi.org/10.22108/liar.2017.101584.1035

چکیده
  در بیست سال اخیر بیش از بیست مجموعه شعر از شعرای شهرستان رفسنجان چاپ شده است که برخی از­ آنها به‌ویژه مجموعه­هایی که سرودک­های سپید را دربردارند، در شمار بهترین­ نمونه­های موفق شعر معاصر شمرده ...  بیشتر