بررسی شیوه‌های بلاغی حافظ در تشبیه‌ها و استعاره‌های پرکاربرد
بررسی شیوه‌های بلاغی حافظ در تشبیه‌ها و استعاره‌های پرکاربرد

فاطمه الهامی

دوره 11، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 79-96

https://doi.org/10.22108/liar.2020.120588.1764

چکیده
  تشبیهات و استعاره ها بر اثر گذر زمان ابتکار و نوآوری خود را از دست می ­دهند و از فهرست صور خیال مطلوب بیرون رفته به تشبیهات و استعاره های مرده بدل می ­شوند. به همین سبب، شاعران برجسته برای جلب نظر مخاطبان ...  بیشتر
بررسی استعاره در شعر عاشورایی معاصر
بررسی استعاره در شعر عاشورایی معاصر

فاطمه الهامی؛ عبدالغفور جهاندیده؛ علیرضا میر

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 53-68

https://doi.org/10.22108/liar.2018.101738.1044

چکیده
  استعاره و هنر تصویرگری یکی از کارآمدترین ابزار هنری است که از دیرباز توجه شاعران و سخنوران را به خود معطوف کرده است. در شعر عاشورایی که شاعر با اعتقاد و ایمان قلبی قیام عاشورا را توصیف و تحلیل می‌کند، ...  بیشتر