رویکردهای نقد ادبی در مجلة سخن
رویکردهای نقد ادبی در مجلة سخن

فائزه رحیمی؛ حسین قربانپور آرانی؛ علیرضا فولادی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22108/liar.2023.134198.2160

چکیده
  اثرگذاری مجلة سخن بر جریان‌سازی ادبی در ایران انکارناپذیر است. یکی از راه‌هایی که این مجله بدین منظور پیش گرفت، پایه‌گذاری نقد ادبی مدرن بود. نخستین‌بار، مجلة سخن تمرکز بر نقد ادبی تخصصی را در این سرزمین ...  بیشتر
بررسی عوامل فرامتنی و درون‌متنی مؤثر بر ذوق ادبی در چهار مقاله و لباب‌الألباب
بررسی عوامل فرامتنی و درون‌متنی مؤثر بر ذوق ادبی در چهار مقاله و لباب‌الألباب

زهره محمدی؛ حسین قربانپور آرانی؛ رضا روحانی

دوره 14، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22108/liar.2023.135444.2194

چکیده
  معیار و سلیقۀ هنری در هر زمان درحال تغییر و دگرگونی است. تذکره‌ها چکیدۀ نگاه و ذوق مخاطب به شمار می‌روند که همانند آیینه بازتاب‌دهندۀ تحول معیارهای ذائقۀ ادبی در هر زمان‌اند. با تحلیل این آثار در دوره‌های ...  بیشتر