بررسی روابط متقابل عناصر زبانی، ادبی و ایدئولوژی نویسنده در آثار سعید عاکف
بررسی روابط متقابل عناصر زبانی، ادبی و ایدئولوژی نویسنده در آثار سعید عاکف

حمید جعفری قریه علی؛ زهرا سید یزدی؛ ناهید میری

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22108/liar.2021.125779.1940

چکیده
  انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدّس از عمده‌ترین عواملی بودند که سبب شدند در چهار دهۀ اخیر بسیاری از آثار ایدئولوژیک و اعتقادی ظهور یابند. آثاری که به‌صراحت اعتقادات مردم را بازتاب می‌دهند. در این‌گونه ...  بیشتر
بررسی شگردهای داستانک‌پردازی در بحر طویل‌های ابوالقاسم حالت
بررسی شگردهای داستانک‌پردازی در بحر طویل‌های ابوالقاسم حالت

حمید جعفری قریه علی؛ لیلا پوربنی اسدی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 53-66

https://doi.org/10.22108/liar.2020.123413.1870

چکیده
  کوتاه نویسی و کمینه گرایی در ادبیات داستانی در شکل گیری نوع ادبی «داستانک» مؤثّر بوده است. ایجاز و اختصار، به‌کارگیری بن مایة جذّاب و دوری از زبان پیچیده از مؤلّفه های این ­گونۀ ادبی است. در بسیاری ...  بیشتر